Fritidsklubbene i bydel Østensjø

Litt om fritidsklubbene i bydel Østensjø logo bydeløstensjø


Fritidsklubbene tar del i et større samfunns- og kulturprosjekt hvor målet er å gi flest mulig de beste sjanser til å benytte sin stemme, forfølge sine interesser, utvikle sitt potensiale, og bidra til verdiskapning. Fritidsklubbenes andre hovedoppgave er forebygging mot rus, kriminalitet, rasisme og radikalisering.

De fleste aktivitetene fritidsklubbene tilbyr til enhver tid er: biljard, bordtennis, diskotek/dans, data, brettspill, TV-spill, hobby samt åpen kafé.

I tillegg til de fast tilbud tilbys f.eks. kurs, grupper, forskjellige arrangementer, ferietilbud m.m. Disse varierer mellom klubbene og ut ifra brukerens interesser og behov.

Vi har mulighet til å være fleksible når det gjelder å sette i gang aktiviteter. Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe.

For en oversikt over de andre klubbene og deres tilbud kan du besøke www.minklubb.no 

 

IMG_6159Hva kan du forvente av klubben:
* Et sted der du kan slappe av, treffe andre og bli kjent med andre
* At det drives holdningsskapende arbeid
* At det lages program for hver måned
* At du har medbestemmelse over klubben gjennom klubbrådet
* At vi samarbeider med skole, politi, feltteam og foresatte
* At det arrangeres temakvelder etter ønske fra medlemmene

 

 

Hva kan du forvente av personalet:
* At du får en hyggelig velkomst
* At du møter voksne som har tid til deg
* At vi lytter til det du har å si, og tar dine behov på alvor
* At vi hjelper deg eller finner andre til å hjelpe, hvis du har behov for det
* Personalet har taushetsplikt, opplysningsplikt og meldeplikt

Hva forventer vi av deg:
* At du viser respekt for alle på klubben
* At du tar vare på inventar og utstyr
* At du er med på å skape et godt miljø på klubben
* At du er rusfri
* At du respekterer og følger de regler som finnes

Hva forventer vi av foresatte:
*At dere tar kontakt med oss om positive og negative hendelser på klubben
* At dere spør hvis dere lurer på noe